International Student Support
  

TFN in ABN


TFN – Tax File Number – Davčna številka

Poskrbite, da si pravočasno pridobite davčno številko (preden pričnete s kakršnimkoli delom), kajti v nasprotnem primeru boste priomorani plačati precej višji davek (46,5%), kar je regulirano z zakonom.   

ABN – Australian Business Number